Lipiny film dokumentalny. Kiedyś będziemy szczęśliwi

Dzielnica owiana złą sławą

Lipiny to jedna z pięciu dzielnic Świętochłowic, obecnie zamieszkiwana przez około 8. 000 osób. Jest to stara dzielnica, powstała w XVIII wieku. Jej czasy świetności przypadły na wiek XIX, kiedy to najintensywniej rozwijał się na śląskich ziemiach przemysł. Sytuacja zaczęła się natomiast pogarszać wraz z wkroczeniem na Śląsk Armii Czerwonej. Zmieniły się wówczas priorytety w eksploatacji regionu, przestały liczyć się jakoś i rozwój, skupiono się na jak największym wydobyciu kopalin. Takie działania doprowadziły do szybkiego wyczerpania się złóż, jakimi dysponowały Lipiny i stopniową degradacją ekonomiczną, ekologiczną i społeczną.

Lipiny film dokumentalny

Na pytanie, gdzie tkwi przyczyna problemów, z jakimi współcześnie borykają się Lipiny film dokumentalny „Kiedyś będziemy szczęśliwi” w reżyserii Pawła Wysoczańskiego zdaje się mieć gotowe odpowiedzi. Śledzimy rozwój patologii, które pojawiły się po 1989r. Dowiadujemy się, jak dzielnica stała się śląskim symbolem biedy i alkoholizmu. Oglądamy z bliska popadające w ruinę familoki, które kiedyś tętniły życiem. Film Wysoczańskiego to mocny dokument, który nic nie zataja, ale jednocześnie przedstawia inny obraz Lipin – ten, którego nie dostrzegamy pod grubą warstwą nagromadzonych przez lata problemów. Obraz pełen nadziei.

 

Author: swietochlowicki.pl