Odprawa przed emeryturą

Emerytura – dla wielu osób długo wyczekiwany czas. W rzeczywistości pod pojęciem tym znajduje się comiesięczne finansowe świadczenie, które wypłacane jest osobom ubezpieczonym i odkładającym składki, które osiągnęły określony (uzależniony od kilku czynników, między innymi płci oraz specyfiki pracy, jaką się wykonuje) wiek i zaprzestają wykonywania zawodowej aktywności. Emerytura ma zapewnić starszym osobom środki do życia, materialne bezpieczeństwo oraz zabezpieczyć ich przed gwałtownym spadkiem poziomu dochodów, a tym samym dobrobytu. System emerytalny, w oparciu o który świadczenie emerytalne jest wypłacane pełnić ma ponadto kilka dodatkowych funkcji, ma między innymi na celu doprowadzenie do wzrostu gospodarczego przy pomocy odpowiedniego, skutecznego funkcjonowania rynku pracy oraz rynku kapitałowego. Czy wymienione powyżej funkcje istotnie są spełniane? Zdaniem wielu osób niestety nie.

Odprawa w związku z przejściem na emeryturę

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny liczyć mogą na dodatkowe świadczenie pieniężne, a mianowicie odprawę emerytalną. Wiele osób zadaje sobie pytanie komu taka odprawa przysługuje. Otóż zgodnie z obowiązującym w Polsce Kodeksie Pracy odprawa emerytalna przysługuje wszystkim pracownikom bez względu na formę umowy, na podstawie której wykonywana jest ich praca, czyli umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy mianowania, umowy powołania czy też umowy wyboru. Jaka jest kwota tego jednorazowego świadczenia? Zgodnie z ustawą nie może być ona niższa niż jednomiesięczne wynagrodzenie danego pracownika. Na wyższą kwotę liczyć mogą przedstawiciele kilku profesji, między innymi urzędnicy czy też nauczyciele. Wypłata odprawy jest niezależna od całkowitego stażu pracy, ani też od ilości lat, które osoba przechodząca na emeryturę przepracowała u danego pracodawcy. Choć nie jest to suma zbyt wysoka warto pamiętać, że w momencie przejścia na emeryturę powinna być nam ona wypłacona. Fakt ten powinien także znaleźć się w świadectwie pracy.

 

Author: swietochlowicki.pl