Czym jest spedycja?
wrz15

Czym jest spedycja?

Pod pojęciem transportu znajduje się nic innego, jak przemieszczanie ludzi bądź różnego rodzaju ładunków (nazywanych przedmiotem transportu) przy wykorzystaniu w tym celu odpowiednich środków (czyli środków transportu). Transport pojawił się na samym początku rozwoju cywilizacji i jest jedną z podstawowych wtórnych potrzeb człowieka. Jego znaczenie wynika z faktu różnego rozmieszczenia ludzi, miejsc pracy i towarów w przestrzeni....

Read More