Czym jest spedycja?

Pod pojęciem transportu znajduje się nic innego, jak przemieszczanie ludzi bądź różnego rodzaju ładunków (nazywanych przedmiotem transportu) przy wykorzystaniu w tym celu odpowiednich środków (czyli środków transportu). Transport pojawił się na samym początku rozwoju cywilizacji i jest jedną z podstawowych wtórnych potrzeb człowieka. Jego znaczenie wynika z faktu różnego rozmieszczenia ludzi, miejsc pracy i towarów w przestrzeni. Transport rozwija się najprężniej wraz z intensywnym rozwojem gospodarki, a jedną ze ściśle z nim powiązanych gałęzi ludzkiej działalności jest spedycja.

Spedycja Katowice

Mianem spedycji określa się działalność polegającą na organizacji przewozu różnego rodzaju towarów. Z powstaniem spedycji wiążą się dwie główne przesłanki. Pierwsza z nich to kwestia handlowa, druga – czynnościowa. Osoba, która spedycją zajmuje się zawodowo to spedytor. Jest to osoba prawna czy też osoba fizyczna (czyli inaczej przedsiębiorca), a jej działalność polega na organizowanie przewozu ładunków. Wiążę się to między innymi z koniecznością wystawienia odpowiednich dokumentów przewozowych, czyli listów przewozowych, wystawianych w zależności od użytego środka transportowego. Może to być na przykład CMR/list przewozowy (dla transportu samochodowego), COTIF/SMGS (dla transportu kolejowego), konosament/morski list przewozowy (dla transportu morskiego) czy AWB/lotniczy list przewozowy (dla transportu lotniczego). Dokonać możemy podziału spedycji. Pierwszy z podziałów wyróżnia spedycję będącą świadczeniem płatnym, czyli spedycje materialną oraz spedycję będącą świadczeniem nieodpłatnym. Ta pierwsza to oczywiście usługa wystawiona na sprzedaż, zgodnie z zasadami rynkowymi. Skorzystać z tego typu spedycji może każdy uczestnik rynku. Spedycja nieodpłatna natomiast jest elementem szerszego procesu gospodarczego. Dostęp do niego ma tylko i wyłącznie jego bezpośredni wytwórca. Osoba ta wywołuje wówczas działanie spedycyjne, lecz jednocześnie zamyka się ono w ramach organizacji wykonującej pewien szerszy produkt finalny. Z punktu widzenia tego, jak bardzo złożony jest cały proces spedycyjny wyodrębnić można spedycję gałęziową – gdzie wykorzystywany jest wyłącznie jeden typ środka przewozowego oraz spedycję intermodalną, w ramach której to angażowana jest praca nie jednej gałęzi transportu. Poza transportem i spedycją wspomnieć warto o logistyce, jako że te trzy elementy tworzą wspólnie tak zwaną branżę TSL (transport-spedycja-logistyka). Jest to branża bardzo prężnie się rozwijająca.

 

Author: swietochlowicki.pl