Jaki podatek przy wynajmie mieszkania? Jakie opodatkowaniu najmu mieszkania wybrać?

Wiele ludzi zakupuje mieszkanie w celach zarobkowych, warto wiedzieć jaki podatek przy wynajmie mieszkania będzie dla nas najkorzystniejszy. Do dnia 20 miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym zawarliśmy umowę najmu, mamy czas na złożenie stosownego oświadczenia. W przypadku najmu mieszkalnego mamy do wyboru dwie formy rozliczenie naszego zarobku; ryczałt lub podatek skala podatkowa.

Rozliczenie najmy według skali podatkowej

W przypadku tej formy opodatkowania podatek płacimy od naszego dochodu. W tej sytuacji dochód to przychód pomniejszony o koszty np., rata kredytu. Podatek dochodowy wynosi 17% w przypadku, kiedy kwota dochód nie przekracza 85 528 złotych, powyżej tej kwoty płacimy podatek wysokości 32% od nadwyżki podanej kwoty. Należny podatek należy ukazać w zeznaniu PIT-36, składamy je do końca kwietnia. Należy dokonać analizy kosztów uzyskanych z prywatnego najmu. Do tego rodzaju kosztów możemy zaliczyć: wynagrodzenie agencji nieruchomości, akty notarialne związane z wynajmem okazjonalnym, podatek od nieruchomości i odpisy amortyzacyjne, zakupy wyposażenia.

Ryczałt za najem mieszkania

Ryczałt od kwoty przychodu wynajmu do 100 tysięcy złotych wynosi 8,5%, powyżej kwoty 100 tysięcy stawka ryczałtu wynosi 12,5%. Wybierając ryczałt w umowie wynajmu, trzeba ująć osobo czynsz i opłaty za media, aby widać było, że opłaty za media leżą po stronie najemcy. Z ryczałtu za najem nie mogą skorzystać przedsiębiorcy. Jeśli wybieramy ryczałt jako formę opodatkowaniu najmu lokalu mieszkaniowego, co miesiąc wpłacamy kwotę ryczałtu na odpowiednie konto do Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla naszego miejsca zamieszkania.

Konsekwencje niezgłoszenia najmu mieszkania

W przypadku, kiedy nie zgłosimy faktu najmu mieszkania do Urzędu Skarbowego i fikus odkryje ten fakt, może żądać zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami. Dodatkowo zatajenie takiego faktu posiada swoje konsekwencje, zawarte w Kodeksie Karno Skarbowym. Kwota niezapłaconego podatku ma wpływa na to ,czy właściciel odpowie za wykroczenie, czy za przestępstwo skarbowe.

 

Author: swietochlowicki.pl