Dla kogo PIT-37?

Każdy podatnik, który w danym roku podatkowym osiągnął przychód, ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego na odpowiednim formularzu. Komu przysługuje prawo rozliczenia na PIT-37?

Rozliczeń przy użyciu formularza PIT-37 mogą dokonywać podatnicy, którzy w rozliczanym roku uzyskiwali przychody z tytułu umowy o pracę, zlecenie, o dzieło albo rent i emerytur. Deklaracje PIT – 37 należy złożyć do właściwego ze względu na adres zamieszkania US do 30 kwietnia za rok poprzedni. Jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, wymaganym terminem automatycznie jest pierwszy dzień roboczy następujący po tej dacie. Na stronach internetowych można znaleźć wiele różnych formularzy do wypełnienia i wydrukowania. Wśród nich znaczną ilość stanowią zeznania podatkowe. Dzięki temu bardzo szybko wyszukać potrzebny do rozliczenia pit 37 druk aktywny. PIT – 37 to druk przeznaczony jest dla osób, które uzyskały wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej. Jeżeli uzyskujemy wyłącznie przychody zwolnione z podatku, nie składa się żadnej deklaracji. Nie wykazuje się także w zeznaniu przychodów zwolnionych z opodatkowania. Z kolei zaś jeśli osiągamy wyłącznie inne przychody niż opodatkowane według skali, nie należy wybierać tej deklaracji. W sytuacji gdy poza przychodami opodatkowanymi według skali wystąpiły również inne przychody na przykład opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym należy przesłać do US dwie różne deklaracje.

Author: swietochlowicki.pl