Badanie sprawozdań finansowych: doradca finansowy Warszawa

Badanie sprawozdań finansowych ma na celu sprawdzenie czy sprawozdanie oraz stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe nie mają uchybień, pominięć, czy zniekształceń informacji. Uwagę zwraca się także na rzetelność i przejrzystość pisma. Głównym zadaniem jest uwiarygodnienie informacji finansowych. Dzięki czemu jest zapewnione jest bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Badaniem, sprawdzaniem zajmuje się biegły rewident, który ma także za zadanie sporządzenie opinii, oraz raportu uzupełniającego.

 

Znajdują się tam informacje takie jak: czy badane sprawozdanie jest zgodne z zasadami księgowości, czy rzetelnie przedstawia sytuację finansową i majątkową, oraz oraz wynik finansowy działalności. Takie przeprowadzenie działania może zgłosić każda jednostka. Nie zawsze może oznaczać poszukiwanie ewidentnych błędów, ale także możliwość poprawy funkcjonowania organizacji. Biegły rewident po sprawdzeniu często rekomenduje potrzebne zmiany, pomaga w znalezieniu sposobu na wykryte problemy. Wystawienie pozytywnej opinii rewidenta potwierdza wiarygodność i działa na korzyść. Doradca finansowy Warszawa również pomoże nam w odpowiednim działaniu i wykorzystywaniu finansów.

Author: swietochlowicki.pl