Obliczenia podatkowe dla rodziny – kancelaria podatkowa Warszawa

Każde małżeństwo, rodzina zastępcza, które posiada dziecko może ubiegać się o ulgę rodzinną. Dzięki temu podatek będzie niższy. Ulga przysługuje: na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, na dziecko uczące się do 25 roku życia, gdzie jego dochód nie przekracza 3 089 zł, oraz na każde niepełnosprawne dziecko, które pobiera zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Kancelaria podatkowa pomoże dobrze przeprowadzić obliczenia podatkowe dla rodziny. warszawa oferuje wiele miejsc, w których można uzyskać radę, informacje, a także pomoc w uzyskaniu ulgi. Jednak warto pamiętać, że nie każdemu przysługuje.

 

Jeśli masz więcej niż jedno dziecko nie ma ograniczeń dochodów, bez względu na to ile się zarabia, przysługuje ulga. Jednak jeśli masz jedno dziecko, które wychowujesz samotnie to nie możesz zarabiać więcej niż 112 000 złotych rocznie. Będąc małżeństwem z jednym dzieckiem wówczas łącznie nie możecie zarabiać więcej niż 112 00 złotych. Mając jedno dziecko, nie będąc w związku małżeńskim z ojcem dziecka, wtedy nie możesz zarobić więcej niż 56 000 złotych. Jeśli małżeństwo rozlicza się wspólnie wówczas przysługuje jedna ulga. Natomiast jeśli rozliczacie się osobno, wtedy ulga jest podzielona na dwoje, po 50%.

Author: swietochlowicki.pl