Coaching dla kadry zarządzającej

Większość ludzi zazwyczaj nie posiada pełnej wiedzy na temat własnych możliwości. Często nie zna również swoich mocnych stron, w rezultacie czego brakuje jej pewności siebie. Prawie każdy człowiek spotkał w swym życiu osobę, która nieustannie tkwiła w tym samym miejscu, nie wykazując satysfakcji
z podejmowanych działań, osobę która nie dążyła do wzrostu swego rozwoju.
Wypalenie zawodowe towarzyszy nie tylko podległym pracownikom, ale i również liderom grup. Coaching dla kadry zarządzającej może okazać się więc w wielu przypadkach jedynym rozwiązaniem, które może pomóc jej zmienić swój wizerunek wśród swych podwładnych, a także odmienić stosunek do samej siebie oraz do otaczającego świata.

 

Towarzyszące kierownikom pewnych zespołów wypalenie zawodowe, może przyczynić się do zmiany stosunku podwładnych do ich osoby.
Skorzystanie z pomocy coach’a, który wskaże właściwą ścieżkę oraz udzieli wielu cennych rad, może przyczynić się do odzyskania utraconego autorytetu wśród podległych pracowników, a także przywrócenie prawidłowych zasad i reguł w danej firmie, co z pewnością usprawni jej funkcjonowanie.
Istnieje też duża szansa, że przyczyni się to też do zwiększenia obrotów lub rozsądniejszego dysponowania posiadanymi środkami.

Author: swietochlowicki.pl