Sądownictwo polubowne: polubowne rozstrzyganie sporów

Polubowne rozstrzyganie sporów w naszym kraju staje się coraz popularniejsze. Jednak jest to niewielka część rozstrzyganych spraw. O tym jak będzie wyglądało całe postępowanie ustalają wadzące się strony. Dzięki całkowitej elastyczności jest możliwość dopasowanie do swoich bieżących potrzeb, czasu, pracy, możliwości finansowych. Dodatkową zaletą jest całkowite skupienie się na sprawie. Nie musimy martwić się kwestie proceduralne, o zatrudnienie dodatkowych osób. Mediatorem sprawy może zawsze zostać osoba specjalizująca się w danej dziedzinie, dzięki czemu postępowanie może zostać przyśpieszone, przechodząc wprost do meritum, prowadząc do efektownego zakończenia.

 

Dla wielu osób jest to lepsze rozwiązanie, ze względu na niskie koszty, w stosunku do tych, które mogłyby zostać poniesione przez postępowanie sądowe. Sądownictwo polubowne trwa krócej, co również wiąże się z redukcją kosztów. Najczęściej nie wymagane są dodatkowe osoby, np. biegli sądowi, za których także trzeba ponieść opłatę. Dla większości przedsiębiorstw zaletą jest wyłączenie jawności, co pozwala uniknąć wycieku niepotrzebnych informacji, prowadzonych sporów.

 

Author: swietochlowicki.pl