Bankowa informacja kredytowa – czym jest?

W dzisiejszych czasach dobrobytu i dużego konsumpcjonizmu życie na kredyt jest bardzo powszechne. Jest to świetne rozwiązanie na szybki zastrzyk gotówki, który niejednokrotnie może uratować nas w kryzysowej sytuacji. Nie oznacza to jednak, że otrzymanie takiej pożyczki jest bardzo łatwe. Zanim bank powierzy nam swoje pieniądze musimy spełnić pewne kryteria, od których zależeć będzie decyzja czy jesteśmy zdolni do otrzymania kredytu, zatem co to jest bankowa informacja kredytowa?

Informacje kredytowe

Otóż dwoma głównymi warunkami otrzymania kredytu są: zdolność kredytowa oraz dobra historia kredytowa.

  1. Pierwszy z nich jest samą zdolnością do spłaty kredytu w terminie określonym w umowie. Bank analizuje naszą sytuację finansową, czyli sprawdza uzyskiwane dochody, miesięczne koszty utrzymania – a w tym czynsz, opłaty za media – obecne zadłużenie, przykładowo obecnie spłacane kredyty, dostępne limity, poręczone kredyty, a także wysokość zadłużenia z kart kredytowych. Należy jednak pamiętać, że dla banki bardzo istotne jest samo źródło dochodów, które musi spełnić wymóg legalności. Natomiast druga część to sprawdzenie danych, które mają istotny wpływ na naszą skłonność – jako przyszłego klienta – do wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań. Do takich danych należą: wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, status mieszkaniowy I majątkowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko oraz bankowa historia kredytowa, która pokazuje, czy konkretna osoba wywiązała się ze wcześniej zaciągniętego zobowiązania finansowego.
  2. Jeżeli jednak chodzi o historie kredytowa, to są to wszystkie dane, które zostały zgromadzone w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej, na temat naszych kredytów, które aktualnie spłacamy lub zostały już spłacone. Główną informacją dla banku jest sprawdzenie, czy spłaty były lub są regularnie opłacane w terminie.

Wszystkie produkty kredytowe, z których korzystamy – zakupy na raty, debety lub limity na koncie, karty kredytowe, a także poręczone przez nas kredyty – składają się na naszą historię kredytową. Należy pamiętać, że Nasze dane są przesyłane do BIK za każdym razem, kiedy staramy się o produkt kredytowy w banku lub innej instytucji finansowej, która współpracuje z BIK.

 

Author: swietochlowicki.pl