Od czego zależy cena usług notarialnych? Czym jest taksa notarialna?

Usługi notarialne, w przeciwieństwie do usług prawniczych, nie są czynnościami prawnymi lecz zatwierdzeniem czynności dokonywanych przez strony w celu pojawienia się danego skutku. Notariusz pobiera opłatę za wystawione dokumenty, takie jak akty notarialne, umowy czy poświadczenia. W artykule wyjaśniamy, czym jest taksa notarialna oraz od czego zależy cena usług świadczonych przez notariusza.

Co to jest taksa notarialna?

Taksa notarialna jest kwotą, którą należy zapłacić notariuszowi za przygotowanie i wykonanie czynności wymienionych w ustawie Prawo o notariacie. z dnia 14 lutego 1991 r. (z późniejszymi zmianami). Czynności te obejmują m.in.

  • sporządzanie umów i aktów notarialnych z tytułu obrotu nieruchomościami,
  • sporządzanie aktów poświadczenia i dziedziczenia,
  • spisywanie protokołów,
  • przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych.

Wysokość taksy notarialnej dla poszczególnej czynności jest ustalona na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (z późniejszymi zmianami) i obowiązuje na terenie kraju. Warto mieć na uwadze, że jest to stawka maksymalna. Notariusz nie może ustalić wyższej kwoty niż wskazują przepisy, ma natomiast prawo zaproponować niższą. Kancelaria Notarialna Łukasz Górski Monika Jaworowska-Górska Notariusze na warszawskiej Woli, zapewnia pomoc Klientom w zakresie czynności notarialnych.

Co wpływa na wysokość taksy notarialnej?

Na wysokość taksy notarialnej wpływa przede wszystkim rodzaj czynności oraz wartość jej przedmiotu. Występują czynności notarialne, za które opłata jest stała, np. sporządzenie intercyzy, testamentu, dokumentu pełnomocnictwa czy odpisu aktu notarialnego. W przypadku innych usług notarialnych wysokość taksy notarialnej jest zmienna, a na jej wysokość mają wpływ takie czynniki jak poziom skomplikowania sprawy, czas pracy notariusza, rodzaj czynności oraz ilość przygotowanych dokumentów. Stawka nie może przekroczyć maksymalnej, podanej w rozporządzeniu kwoty, ale można ją negocjować. Notariusz zobowiązany jest każdorazowo doliczyć do wynagrodzenia podatek VAT w wysokości 23%, dlatego warto upewnić się, czy podana kwota czynności notarialnej zawiera podatek, czy nie.

Author: swietochlowicki.pl