Rzeka Rawa. Kłopotliwa rzeka

Rawa, potok w dorzeczu Wisły i największy prawy dopływ Brynicy to bardzo specyficzna rzeka. Jej długość to 19, 6km. Przepływa przez Świętochłowice, Chorzów, Katowice i na granicy z Sosnowcem wpada do Brynicy. W miastach tych jej koryto jest przeważnie całkowicie przykryte. Pierwsze informacje o Rawie pochodzą z 1737 a już w 1893 stwierdzono, że ryby całkowicie wyginęły. Obliczono, że na katowickim odcinku rzeka Rawa składa się z wody tylko w 8%, reszta to komunalne i przemysłowe ścieki. Jest to dość kłopotliwy problem negatywnie rzutujący na wizerunek miasta i regionu.

Rewitalizacja – rzeka Rawa

W ramach rewitalizacji wykonano między innymi następujące czynności: skierowanie całej rzeki przez oczyszczalnie ścieków Klimzowiec na granicy Chorzowa i Katowic, aby uzyskać parametry zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem dotyczącym jakości ścieków oczyszczonych oraz wybudowanie nowego koryta. Rozpoczyna się ono od ujścia do Brynicy i kieruje w stronę centrum Katowic. Wraz z nowym korytem stworzone zostały kolektory ścieków, aby nie mogły one więcej zatruwać rzeki. W Katowicach i Chorzowie utworzone zostały też tak zwane Bulwary Rawy. Celem wszystkich tych działań jest oczyszczenie wody i przywrócenie dano wymarłego życia biologicznego.

Author: swietochlowicki.pl