Kursy Katowice

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, jest najstarszą firmą edukacyjną na Śląsku, która działa czynnie już od 90 lat. Oferuje ona zarówno szeroki wybór kursów, jak i naukę w systemie szkolnym. Od 1993 w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego istnieje również Biuro Pośrednictwa Pracy” Profesja”.
W obrębie zakładu funkcjonują także komisje egzaminacyjne, przeprowadzające egzaminy po kursach oraz wydające świadectwa itp.
Oferta kursów w Katowickim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego dzieli się na 22 branże, np. języki, gastronomia i przetwórstwo żywności, handel, pedagogika, transport oraz wiele innych, z czego dana branża, może oferować od 4 nawet do 40 kursów, np. branża handlowa dzieli się na takie kusy jak: kurs akwizytora, kurs dostawcy-kuriera, kurs przedstawiciela handlowego oraz wiele innych.

 

Z kolei wspomniana wcześniej branża oferująca naukę języków obcych, proponuje nie tylko kurs języka angielskiego, czeskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, czy też włoskiego ale daje też możliwość poznania języka migowego, co może być niezmiernie przydatne dla wielu ludzi, potrzebujących poznać ten właśnie język.
Kursy, Katowice to korzystny sposób dla osób pragnących podnieść swe kwalifikacje, bądź zmienić kierunek własnej drogi zawodowej.

Author: swietochlowicki.pl