Huta Łabędy – kupię akcje

O hucie

Huta Łabędy SA wypracowała w trakcie swojej 165 letniej działalności pozycje jednego z najpopularniejszych a zarazem najbardziej cenionych dostawców usług i produktów hutniczych w kraju. Szczególnie tyczy się to produktów związanych z górnictwem i budownictwem. Hutę charakteryzują wysokiej jakości produkty poświadczone krajowymi i zagranicznymi certyfikatami, obecność na krajowych i międzynarodowych rynkach hutniczych, rozpoznawalna marka, ugruntowana pozycja, profesjonalna i elastyczna organizacja produkcji i sprzedaży, wiedza i doświadczenie w zakresie potrzeb jakościowych klientów krajowych i zagranicznych oraz znajomość nowoczesnych instrumentów kapitałowych i finansowych oraz technik zarządzania.

kupię akcje huty Łabędy

Huta składa się z czterech wydziałów – Walcowni, Produkcji Górniczej, Rur, Kształtowników oraz laboratorium. Wszystkie produkowane tam wyroby posiadają niezbędne certyfikaty, w tym ISO 9001 System Zarządzania Jakością, komplet krajowych certyfikatów stałości właściwości użytkowych dla rur czy komplet Certyfikatów zgodności zakładowej kontroli produkcji dla kształtowników budowlanych.

Solidna marka i ugruntowana pozycja wpłynęły na to, że ja kupię akcje Huty Łabędy. Ty możesz zrobić to samo.

 

Author: swietochlowicki.pl