Grunt to rodzina. Fundacja rodzin Polskich

Życie, które inspiruje

Pontyfikat Jana Pawła II to wydarzenie bez precedensu, które odbiło swoje piętno na życiu większości Polaków. W końcu po 455 latach biskupem Rzymu został człowiek niebędący Włochem, otwarty na świat, ale jednocześnie skupiony na człowieku. Początkowe lata sprawowania przez niego najwyższej władzy kościelnej zbiegły się w czasie z okresem, w którym Polska (oraz inne kraje bloku wschodniego) zmagała się zarówno z reżimem socjalistycznej władzy, jak i poczuciem codziennej beznadziejności. Głoszone przez niego nauki uznawane są za jeden z głównych czynników wpływających na późniejsze transformacje ustrojowe.

Fundacja, która pomaga – fundacja rodzin Polskich

Życie i działalność Jana Pawła II zainspirowały też powstanie organizacji, której misją statutową jest pomoc polskim rodzinom w kraju i poza jego granicami. Fundacja rodzin polskich im. św. Jana Pawła II z siedzibę w Świętochłowicach swoją działalność kieruje głównie w stronę małżonków i rodziców, stara się też pomagać dzieciom i młodzieży. Stosując narzędzia takie jak warsztaty, szkolenia czy mediacje wspiera ich w trudnych przeżyciach, pomaga rozwiązywać konflikty, uczy samodoskonalenia i miłości do bliźniego, żywo czerpiąc z nauk papieża-Polaka.

 

Author: swietochlowicki.pl