Nauka kluczem do sukcesu – wydział edukacji Bytom

Opis działalności – wydział edukacji Bytom

Wydział Edukacji działający przy Urzędzie Miasta w Bytomiu ma swoją siedzibę na ulicy Jana Smolenia 35. Jego działania podzielone są na trzy główne obszary związane z działalnością szkół i innych placówek oświatowych. Pierwszy z nich to sprawy kadrowo-organizacyjne. Główne zadania w tym obszarze to prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów podległych instytucji oświatowych, współpraca z kuratorium oraz oświatowymi związkami zawodowymi w zakresie prowadzonych przez wydział spraw, współpraca z organizacjami pozarządowymi, których działalność ma związek z edukacją, przeprowadzanie konkursów na ważne stanowiska, opracowywanie sposobów upowszechniania edukacji itp. W zakresie spraw kadrowych do zadań wydziału należy prowadzenie, kształtowanie i kontrolowanie szkół i innych jednostek oświatowych. Trzeci obszar to sprawy ekonomiczne. Wydział sprawuje nadzór nad sprawami finansowymi ośrodków edukacyjnych, udziela dotacji, dofinansowuje programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli itd.

Godziny urzędowania

Wydział Edukacji Bytom przyjmuje klientów w poniedziałki od 7:30 do 17:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30 do 15.

 

Author: swietochlowicki.pl