Spawanie żeliwa tigiem. Spawanie metodą TIG / MIG

Spawanie to bez wątpienia najpowszechniejszy sposób na łączenie metali. Istnieje wiele metod spawania, między innymi spawanie gazowe, żużlowe, plazmowe czy elektronowe. Bardzo popularne jest spawanie w osłonach gazowych – TIG, MIG i MAG.

Metoda TIG – spawanie żeliwa tigiem

Spawanie TIG to metoda spawania polegająca na wytwarzaniu łuku elektrycznego za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego. Łuk spawalniczy, który występuje między nietopliwą elektrodą a materiałem poddawanym spawaniu topi jego powierzchnie. Spawanie żeliwa tigiem nie wymaga jest stosowania dodatkowego materiału. Spawane elementy można połączyć przez przetopienie rowka spawalniczego. Proces spawania TIG odbywa się w otoczeniu chemicznie obojętnego gazu ochronnego, zwykle helu lub argonu, który chroni spoinę przed utlenieniem, ale nie wpływa na proces metalurgiczny.

Metoda MIG

Spawanie żeliwa MIG to metoda, w której używa się topliwej elektrody w obrębie gazów ochronnych lub aktywnych. Podobnie jak przy metodzie TIG jest to zazwyczaj argon lub hel (gazy osłonowe) bądź dwutlenek węgla (gaz aktywny). W tej metodzie między spawanym materiałem a elektrodą jarzy się łuk elektryczny. Ciekły metal chroniony jest przez gaz. metody MIG można stosować do spawania większości materiałów, należy tylko dobrać odpowiednie do spawanego metalu druty elektronowe i gaz osłonowy.

Metoda MAG

Metoda MAG polega na spawaniu łukowym przy użyciu topliwej elektrody w osłonie gazów aktywnych chemicznie lub mieszanek gazowych. Rolę elektrody i jednocześnie spoiwa pełni drut pełny lub proszkowy. Gazy używanie przy spawaniu to między innymi tlen, argon i dwutlenek węgla.

 

Author: swietochlowicki.pl