Śląski Bank Żywności. Głód może dotknąć każdego

Głód – nie tak odległy problem

Wielu osobom głód wydaje się być odległym problemem, na który cierpią przede wszystkim mieszkańcy Afryki czy Indii. Nic bardziej mylnego. Może on dotyczyć ludzi, których widujemy na co dzień – zarówno tych, których mijamy bez słowa, jak i tych, których wydawałoby się, że znamy dość dobrze. Problem ten w największym stopniu dotyka najmłodszych. Z przeprowadzanych regularnie badań wynika, że ponad pół miliona dzieci w Polsce jest głodnych lub niedożywionych, często jedynym posiłkiem w ciągu dnia jest dla nich obiad na szkolnej stołówce.

Realna pomoc w lokalnej skali – Śląski Bank Żywności

Śląski Bank Żywności rozpoczął swoją działalność w 2001 roku. Była to wówczas tylko mała lokalna inicjatywa, prowadząca działania na niewielka skalę. Trzy lata później organizacja miała już siedzibę z odpowiednim zapleczem magazynowym i mogła aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów w skali regionu. Niedługo po tym dołączyła do Federacji Polskich Banków Żywności a następnie jej rola zaczęła systematycznie rosnąć. Obecnie swoimi działaniami Śląski Bank Żywności codziennie pomaga wychodzić najuboższym ze stanu biedy i wykluczenia społecznego, wspiera seniorów, bezrobotnych, osoby dotknięte problemem alkoholizmu, niezaradnych życiowo i wszystkich, którzy wsparcia potrzebują.

 

Author: swietochlowicki.pl