KP Sukces Chorzów. Klub pływacki dla głodnych sukcesu

Klup Pływacki „Sukces” to stowarzyszenie sportowe z siedzibą w Chorzowie, które zrzesza osoby fizyczne – dzieci i młodzież szkolną, nauczycieli i opiekunów oraz osoby zajmujące się szeroko rozumianym rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w szczególności pływaniem. KP Sukces Chorzów to organizacja sportowa o zasięgu ogólnokrajowym, działająca zgodnie z ustawami o stowarzyszeniach, sporcie i działalności pożytku publicznego.

Cele organizacji KP Sukces Chorzów

Cele, jakie stawia przed sobą KP Sukces to między innymi: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu pośród dzieci i młodzieży, krzewienie kultury fizycznej w środowiskach zagrożonych patologią, zapewnienie swoim wychowankom opieki zdrowotnej i wychowawczej, zapewnienie wykwalifikowanej kadry, planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży – zajęć, konkursów etc., kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez naukę i odpowiednią motywację a także pomoc i ochrona wychowanków. Cele realizowane są w ramach działalności zarówno płatnej, jak i nieodpłatnej. Wszystkie dążą natomiast do jednego skutku – sukcesu.

 

Author: swietochlowicki.pl