Dla kogo jest karta rowerowa ?

Przepisy ruchu drogowego

Według obowiązujących przepisów ruchu drogowego rowerzysta może korzystać z dróg publicznych bez nadzoru osoby dorosłej gdy skonczył 10 lat i posiada kartę rowerową . Karta rowerowa do ilu lat jest niezbędna by móc korzystać z roweru na drogach. Dzieci i młodzież między 10 a 18 rokie życie muszą ją posiadać, w przeciwnym razie mogą liczyć się z koniecznością zapłąceniu mandatu w wysokości 250zł. Karta rowerowa do ilu lat jest do 18 roku życia, chyba że osoba powyżej 14-tego roku życia posiada uprawnienia kierowania motorowerem lub powyżej 16-tego roku życia – prawo jazdy prawo jazdy kategorii A1 lub T .

 

Dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia przechodzą w szkołach szkolenie w ramach zajęć z zakresu edukacji komunikacyjnej, zakończone testem sprawdzajacym ich wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego i znajomość znaków. Po pozytywnym zdaniu tego testu przeprowadzany jest egzamin praktyczny na specjalnym placu manewrowym, gdzie dzieci wykonują jazdę prosto i po łuku, włączają się do ruchu a także sprawdzana jest ich znajomość przepisów i znaków drogowych.

Author: swietochlowicki.pl