Badanie sprawozdań finansowych: doradca finansowy Warszawa
Mar14

Badanie sprawozdań finansowych: doradca finansowy Warszawa

Badanie sprawozdań finansowych ma na celu sprawdzenie czy sprawozdanie oraz stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe nie mają uchybień, pominięć, czy zniekształceń informacji. Uwagę zwraca się także na rzetelność i przejrzystość pisma. Głównym zadaniem jest uwiarygodnienie informacji finansowych. Dzięki czemu jest zapewnione jest bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Badaniem, sprawdzaniem zajmuje się biegły rewident,...

Read More
Sądownictwo polubowne: polubowne rozstrzyganie sporów
Mar02

Sądownictwo polubowne: polubowne rozstrzyganie sporów

Polubowne rozstrzyganie sporów w naszym kraju staje się coraz popularniejsze. Jednak jest to niewielka część rozstrzyganych spraw. O tym jak będzie wyglądało całe postępowanie ustalają wadzące się strony. Dzięki całkowitej elastyczności jest możliwość dopasowanie do swoich bieżących potrzeb, czasu, pracy, możliwości finansowych. Dodatkową zaletą jest całkowite skupienie się na sprawie. Nie musimy martwić się kwestie proceduralne, o...

Read More