Sprawa przetargu w CKŚ - w co gra Wiceprezydent Korman?
fot. www.swietochlowice.pl

Wydawało się, że sprawa wyboru wykonawcy na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń CKŚ jest skomplikowana. Tymczasem po kolejnej reakcji Wiceprezydenta Kormana komplikuje się ona jeszcze bardziej. Słaba pamięć prezydenta czy celowe "kluczenie" w sprawie przez różne wersje swoich odpowiedzi? Szum wokół działalności dyrekcji CKŚ, jaki został podniesiony na styczniowej sesji oraz na łamach portalu, tłumaczy nerwowe ruchy osób powiązanych z postępowaniem tego zapytania ofertowego.

 

W odpowiedzi na interpelację radnego Nowaka Drugi Zastępca Prezydenta Stanisław Korman, po raz wtóry stwierdził, że „(…)w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, w toku którego nie stwierdzono nieprawidłowości(…)”. Jednak już w kolejnym zdaniu podnosi, że „(…)pełną odpowiedzialność w procedurze niniejszego zapytania ofertowego mającego na celu wyłonienie podmiotu (…) ponosi Dyrektor w/w instytucji kultury jako zamawiający(…)”. To ewidentna próba zrzucenia całej winy na Panią Kramorz za ewentualne nieprawidłowości, które zostaną wykazane na późniejszym poziomie. Pytanie, czy nie za późno w kontekście wypowiedzianych wcześniej słów?

Według opinii Kormana zamawiający „(…)wybrał ofertę najkorzystniejszą, ponieważ posiada swobodę w zakresie podjęcia decyzji, czy w przeprowadzonym przez siebie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako jedyne kryterium oceny ofert będzie stosowane kryterium ceny, czy też oprócz ceny będą brane pod uwagę także inne kryteria oceny ofert, co stanowi skuteczne remedium na uniknięcie oferty być może tańszej, ale nie spełniającej innych kluczowych kryteriów np. jakości, a także ogranicza ryzyko wyboru wykonawcy, w stosunku do którego, ze względu na sytuację podmiotową, zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia(…)”. Z opinii tej wynika, że:

·         po pierwsze: Dyrektorka CKŚ dokonała trafnej oceny, uwzględniając wszystkie pięć kryteriów, wskazanych w ogłoszeniu,

·         po drugie: remedium nie było brane pod uwagę, skoro wybrano najtańszą ofertę,

·         po trzecie: firma, która istnieje jeden dzień zapewnia lepszą jakość niż firmy z wieloletnim stażem,

·         po czwarte: próba ograniczenia ryzyka wyboru wykonawcy istnieje wyłącznie w świadomości osób decyzyjnych, a nie w ich rzeczywistych działaniach.

Tymczasem, odnośnie punktu pierwszego, w protokole z dnia 30 lipca 2015 r. czytamy: „(…)Drugi Zastępca Prezydenta Miasta, Pan Stanisław Korman poinformował Stronę, że wybrano firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, ponieważ w zapytaniu ofertowym w zakresie utrzymania czystości i porządku w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach najważniejszym kryterium była cena(…)”. Pół roku później Wiceprezydent nie pamięta o składanych przez siebie wcześniej deklaracjach. A może celowo wprowadza radnego Nowaka w błąd, by ten pogubił się w wersjach i poprzestał na dalszych próbach wyjaśniania tej sprawy?

Wracając do lipcowego protokołu, zastanawiające jest również zapewnienie Wiceprezydenta Kormana, że Dyrektor CKŚ „(…)złoży Stronie stosowne wyjaśnienia w sprawie niezłożenia zapytania ofertowego do firmy Brudex(…)”. Po tym spotkaniu z ust Justyny Kramorz nie padły już żadne wyjaśnienia. W odpowiedzi na interpelację również jej nie ma. Zatem stanowisko Dyrektor CKŚ jest takie, że nie miała obowiązku dopytywać o ofertę firmy Brudex, ponieważ znała wycenę z poprzedniego roku. I ignoruje kwestię, że wycena ta dotyczyła wyłącznie części postępowania. Tym samym lekceważy problem łamania prawa, uwzględniając w protokole z rozeznania cenowego pod pozycją nr. 1 oferty Brudex bez uzgodnienia kosztorysu z jej właścicielką.

W ostatnim zdaniu odpowiedzi na interpelację radnego, Korman zapewnia, że „(…)przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone prawidłowo, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, zasady przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców(…)”. Czy ktoś jeszcze wierzy w te brednie? Ogólność stwierdzeń oraz brak dodatkowych dokumentów, które zaprzeczyłyby korupcjogennym działaniom Dyrektor CKŚ, podważają wiarygodność tych słów. Sprawę bezwzględnie należy doprowadzić do końca, a winni muszą ponieść konsekwencje za łamanie prawa w perfidny sposób. Podjęte działania powinny również odpowiedzieć na pytanie, dlaczego prezydenci Korman i Kostempski, nie próbują wyjaśnić tej sprawy w rzetelny sposób?

[debe]

09-03-2016 admin 5024

 

Komentując treści w portalu Świętochłowicki.pl użytkownicy akceptują regulamin i politykę prywatności portalu. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania treści niezgodnych z prawem lub regulaminem, naruszających dobre imię właścicieli lub redakcji oraz podszywających się pod zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

  • Purt, purt, purt. Który to już raz, panie Boniek?
  • Beknom za to jak nic, sie dowiemy o remontach, synu radnej jego narzeczonej itp.
  • Od bajtla go lali
 • Sprawa wyboru wykonawcy na świadczenie usług w zakresie sprzątania CKŚ powraca.
 • Wich. i jego rodzina to też platfusi , sporo tych przybyszów , oni z kolei mają korzenie w północno wschodniej Polsce i tak właśnie wygląda miłość do naszych Świętochłowic . Świetochłowiczanie uważają ,że Ci obcy mogą sobie u nas tylko mieszkać i nic poza tym.
  • ..na pewno sam poszkodowany- widocznie zastraszony jak pozostali pracownicy a sprawa zamieciona pod dywan- i tu odpowiedź kto sprząta w CKS
 • Tylko nie mów że Roninek dostał po pysku
 • Ktoś może ma jakieś info o rękoczynach na instruktorze ?
 • Fajne jest to ze właściciel tego portalu sam zadaje sobie pytania i odpowiedzi gratuluję panie B jest Pan gwiazda tylko ze sam dla siebie
  • Jeżeli piszesz O tatianie to o mojej żonie jesteś taki odważny żeby oskarżać to spotkaj się zemna podam ci numer spotkamy się ty ja i Tatiana . Ale z tego co wiem to jesteś za cieniutki nie maż odwagi odwagę masz pisać takie głupoty i się nie podpisywać Ale ok zobaczymy czy będziesz taki rozmowny w sądzie ip komputera nie kłamie . Oświadczam ze wszelkie oskarżenia dotyczące mojej rodziny są kierowane do sądu
  • ..jak wiedziała w jakiej jest sytuacji ( gdzie pracuje)nie powinna starować na radną... na jej miejscu oddałabym ,,mandat"
  • Jak się ma ciepłą posadke to się siedzi cicho. Taką mamy opozycję w mieście.
  • .. ma pan rację ,,Jest jeszcze wiele innych znaków zapytania rówież w tej instytucji kultury.''....sprawy nie trwały by tak długo gdyby pewna radna w CKS nie miała klapi na oczach
  • W tej jak i bardzo wielu innych sprawach chodzi o praworządność i Przyzwoitość jednego i drugiego władzy brak.
   Wyjaśnianie tylko tej z pozoru prostej sprawy trwa wiele miesięcy, strony są lekceważone, ignorowane, obrażane, bez wielkiego trudu nie posiadając instrumentów ktore mają inne instytucje które sprawą się zajmą udowodniniliśmy kłamstwa.
   Jest jeszcze wiele innych znaków zapytania rówież w tej instytucji kultury.
   Zrobimy wszystko aby wyjaśnić wszystko.
  • Dziękuję za odpowiedź Panie Danielu ;-) pyrsk!

copyright (c) 2013 - 2015 Przegląd Świętochłowicki     •     wszelkie prawa zastrzeżone     •     Regulamin portalu

Poprzez przesyłanie treści tekstowych, opinii, zdjęć i filmów oraz dodawanie komentarzy i postów, użytkownicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie tych treści na stronach portalu www.swietochlowicki.pl

Nawigacja

Nasza społeczność