Przetarg na sprzątanie - czyli jak to się robi w CKŚ

Historia pewnego przetargu, jaki w 2015 roku przegrała świętochłowicka firma zajmująca się usługami czystościowymi. Wiele przesłanek wskazuje na celowe działanie dyrektor jednej ze świętochłowickich instytucji kulturalnych oraz urzędników i władz miasta Świętochłowice. Działanie, które miało pozbawić lokalną firmę możliwości wygrania przetargu, oraz wprowadzić firmę spoza miasta założoną zaledwie 1 dzień przed ogłoszeniem przetargu.

 

Na styczniowej sesji Rady Miasta radny Zbigniew Nowak złożył interpelację w celu wyjaśnienia sprawy z wyborem firmy do realizacji usług sprzątania pomieszczeń należących do Centrum Kultury Śląskiej. Poniżej kilka faktów, na podstawie których interpelacja została złożona.

Przetarg na usługi sprzątania pomieszczeń CKŚ

26 czerwca 2015 r. decyzją Dyrektor CKŚ dokonano wyboru oferty „Proffes” z Rudy Śląskiej na „Usługi sprzątania pomieszczeń Centrum Kultury Śląskiej Zgoda, Lipiny oraz obiektu Wieże KWK Polska” za kwotę 10.254,00 zł brutto miesięcznie z terminem realizacji od 1.07.2015r. Do tego czasu ofertą związana była świętochłowicka firma „Brudex”. Umowy z tą firmą, opiewające na kwotę 5.133,00 zł brutto miesięcznie, trwały od 1 czerwca 2014r. i dotyczyły tylko dwóch obiektów: CKŚ Zgoda ul. Krauzego 1 i CKŚ Lipiny ul. Chorzowska 73, ponieważ Wieże KWK Polska (nalezące obecnie do CKŚ) w tym czasie były rewitalizowane.

Z protokołu rozeznania cenowego na usługę sprzątania łącznie trzech obiektów CKŚ wynika, że oferty złożyły jeszcze trzy inne firmy: „Brudex” ze Świętochłowic, „Juwentus Cleaning” z siedzibą w Katowicach i „Agro-Service” z Katowic. Kryteria wyboru obejmowały: 1. koszty wykonania usługi, 2. dobór sprzętu oraz środków czystości, 3. częstotliwość oraz terminowość wykonania usługi, 4. dyspozycyjność czasowa oraz 5. czy firma jest płatnikiem podatku VAT.

Wątpliwości poprzetargowe - kto chciał ubrudzić „Brudex”?

Wydaje się rzeczą naturalnie niemożliwą, jednak oferta firmy „Brudex” znalazła się w protokole rozeznania cenowego bez konsultacji z właścicielem firmy. Do wyceny dotychczasowych dwóch obiektów posłużyła wartość z wcześniejszych umów, tj. 5.133,00 zł, tyle że netto, a nie jak było na umowach brutto. Natomiast dla trzeciego obiektu przyjęto kwotę 4.537,80 zł brutto miesięcznie. Skąd? Nie wiadomo. Niemniej według wyceny Pani Dyrektor oferta firmy „Brudex” wyniosła łącznie 10.851,39 zł brutto miesięcznie, a firmy „Proffes” 10.254,00 zł brutto miesięcznie, co miało wskazać na korzyść tej drugiej o 597,39 zł.

W związku z powyższym właścicielka firmy „Brudex” postanowiła wyjaśnić sprawę w urzędzie, gdzie stawiła się na spotkanie 16 lipca 2015 r. z Drugim Zastępcą Prezydenta Miasta Stanisławem Kormanem oraz Dyrektor CKŚ Justyną Kramorz. Podczas spotkania, które było protokołowane, „(…)Dyrektor Centrum Kultury Śląskiej, Pani Justyna Kramorz, wyjaśniła, że oferta firmy obecnie świadczącej usługi sprzątające (tj. firmy „Proffes”) na rzecz CKŚ okazała się pod względem finansowym korzystniejsza od firmy „Brudex”. Pani Dyrektor nadmieniła również, że zaproszenie firmy „Brudex” do złożenia swojej oferty na usługę sprzątania nie było konieczne z uwagi na fakt, iż Centrum Kultury Śląskiej jest w posiadaniu oferty sporządzonej przez Brudex w maju 2014 roku i informacje tam zamieszczone były wystarczające(…)”.

Dla przypomnienia kwota ta stanowiła wartość brutto 5.133,00zł oraz dotyczyła tylko dwóch wówczas czynnych obiektów. Zatem w ofercie firmy „Brudex” dokonano podwójnego fałszerstwa dokumentacji: po pierwsze – podmiany dotychczasowej wartości brutto na netto; a po drugie – dopisanie kwoty dla trzeciego obiektu. Do dnia dzisiejszego Pani Kramorz, nie wyjaśniła, pomimo zapewnień Stanisława Kormana, że to uczyni, na jakiej podstawie przyjęła wartość kwotową netto dla firmy „Brudex” na sprzątanie Wież KWK Polska.

30 lipca 2015r. podczas kolejnego spotkania w tym samym składzie, Drugi Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił jedynie, że po zapoznaniu się z dokumentacją o wyborze oferenta zdecydowała wyłącznie cena. Natomiast wypowiedź Pani Dyrektor do protokołu, jakoby „(…)nie miała obowiązku wysyłać zapytania ofertowego do firmy Brudex(…)”, podważyła w zupełności jej kompetencje, a jednocześnie wskazała na możliwość celowego działanie na rzecz wyboru konkretnego wykonawcy.

Urząd teoretycznie kontrolujący

Szukając sprawiedliwości, właścicielka firmy „Brudex” 5 sierpnia 2015r. zwróciła się na piśmie do Prezydenta Kostempskiego z prośbą o wyjaśnienie sprawy. W odpowiedzi otrzymała dwa pisma: najpierw od Stanisława Korman z dnia 3 września 2015 r., w którym ten poinformował ją, że w przedmiotowej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające; a następnie od Prezydenta Dawida Kostempskiego z dnia 30 września 2015 r., który nie stwierdził nieprawidłowości po przeprowadzeniu kontroli.
12 grudnia 2015r. właścicielka firmy „Brudex” ponownie zwróciła się do Prezydenta Miasta z pismem, w którym zawarła wszystkie swoje wątpliwości związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej na usługi sprzątania obiektów CKŚ. W odpowiedzi z dnia 13 stycznia 2016 r. Pan Korman odparł, że w wyniku ponownie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego podtrzymuje stanowisko Prezydenta Miasta z pisma z dnia 30 września 2015 r.

Spekulacje czy fakty?

Gdyby przyjąć wartości kwot z ofert z rozeznania cenowego, wybór firmy „Proffes” byłby niepodważalny. Jednakże, gdyby Pani Dyrektor uwzględniła, bez konsultacji z firmą „Brudex”, co już same w sobie zdaje się być działaniem niewyobrażalnym, dotychczasową kwotę z umów, tj. 5.133,00 zł, w wartości brutto, oraz dodała wykazaną w rozeznaniu usługę sprzątania w wieżach KWK Polska na przyjętym przez siebie poziomie, co wskazuje na kolejne ewidentne celowe działanie na szkodę, kwota brutto firmy „Brudex” wyniosłaby 9.670,80 zł. Tym samym byłaby tańsza od przyjętej oferty o 583,20 zł, co daje w skali roku oszczędność na poziomie 6.998,40 zł. Dla placówki, która boryka się od lat z problemami finansowymi, jest to kwota niebagatelna.

Do Świętochłowic na "dobry start"

Dodatkową wątpliwością skłaniającą do możliwości postawienia zarzutu, jakim mogło być celowe ustawianie przetargu, jest historia działalności firmy „Proffes”. Zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, funkcjonuje ona od 25 czerwca 2015r., czyli od dnia poprzedzającego przeprowadzenie procedury wyboru oferentów. W związku z tym pojawiają się wątpliwości:

Czy nowopowstała firma miała możliwość na dzień wyboru realizacji zamówienia spełnienia kryteriów nr. 2, 3, 4 i 5?

Czy nowopowstała firma miała wystarczająco dużo czasu na przygotowanie szczegółowej oferty?


W jaki sposób zapytanie ofertowe wpłynęło do firmy „Proffes” oraz w jaki sposób oferta ta dotarła z firmy „Proffes” do CKŚ?

Wnioski

Przedstawiony powyżej materiał pozwala na wyciągnięcie czterech wniosków:

1. Organizator postępowania przetargowego wprowadził do protokołu rozeznania cenowego ofertę firmy bez jej zgody, bazując wyłącznie na dotychczasowych umowach,
2. Organizator postępowania przetargowego zamienił wartości tej firmy z netto na brutto, by oferta innego podmiotu była bardziej konkurencyjna,
3. Urząd, sprawujący nadzór nad organizatorem postępowania, nie dopełnił formalności w przeprowadzeniu rzetelnych działań kontrolnych, pomimo wyraźnych sygnałów od jednego z uczestników postępowania,
4. Istnieje wyraźny współudział, polegający na wzajemnym ukrywaniu faktów, pomiędzy władzami CKŚ a UM, co podważa wiarygodność przejrzystości działań jednych i drugich.

Kwestie te wskazują, że sprawa wymaga natychmiastowych wyjaśnień, czy nie doszło do celowej zmowy na rzecz wyboru konkretnego wykonawcy. Wyjaśnieniami tymi powinny zająć się nie tylko Rada Miejska, ale i odpowiednie służby przeciwdziałające korupcji. O dalszym toku w tej sprawie będę informować na bieżąco.

[debe]

03-03-2016 admin 7166

 

Komentując treści w portalu Świętochłowicki.pl użytkownicy akceptują regulamin i politykę prywatności portalu. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania treści niezgodnych z prawem lub regulaminem, naruszających dobre imię właścicieli lub redakcji oraz podszywających się pod zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

 • Dosyć pasożytowania platfusi w naszym mieście, won z miasta . Chyba że czekacie na Wielką imprezę, ale nie radzę.
 • Po razem z nowoczesną ab z ojczyzny i tych z razem też zabierajcie z sobą.
 • Najlepszą informacją ku pokrzepieniu serc Świętochłowiczan jest wiadomość o kończącej się kadencji w dniu 30 pażdziernika 2016r Pani na stanowisku dyrektora CKŚ .
  • Nie wiem czy Arku wiesz w ogóle, kto w tym mieście uprawia "zaawansowane hejterstwo"
   Zapewne nie wiesz o tym, że wiele tropów, jakie były podejmowane zarówno przez osoby prywatne, jak i nawet przez organy ścigania prowadziło wprost do pewnego budynku na ul. Katowickiej, inne do budynku nul. Wyzwolenia, inne zaś do Katowic czy do Mikołowa. Z tamtego punktu widzenia ten rodzaj "POżytecznego hejterstwa" przyniósł dość dobry efekt - nie sądzisz?
  • Paniu Wiolu, z racji mojej sympatii do Pani, dam Pani negatyw, ups... Poziom naszej dyskusji tylko potwierdza moją opinię, że tego typu portale i komanetarze to nic nie znaczący bełkot dla mieszkańców miasta..
  • i z czego rżysz jak koń czytanie z zrozumieniem sie kłania......Nowoczesna to odbyt PO..i nie wstawiaj sobie POzytywów nie ładnie samemu oceniać swoje wyPOwiedzi
 • ostatnie wybory samorządowe pięknie pokazały, że hejtersi to margines ;-) tego typu artykuły i zaciekłe komentarze potwierdzają tylko jedno: małość gniewnych ludzi, których świetnie określił ostatnio jeden z byłych prezydentów tzw. \"użyteczni ......\" .... Komentujcie, piszcie i hejtujcie dalej.... a słupki rosną innym, w szczegolności nowej opcji w mieście - Nowoczesnej ;-) hihihi
 • W każdej instytucji conajmniej 10 do wymiany, trzeba zacząć od pilota, następnie reszta poleci szybko. Pilot traci notowania, więc sprawy idą w dobrym kierunku. Wyczyścimy miasto.
 • Do ANI.Będzie wymiana wszystkich platformianych i ich zwolenników, to tylko kwestia czasu.
 • W ckś kolejny cyrk, tuzy przyzwoitości czytały dzieciom bajki.
  Daleko, daleko od naszych dzieci
 • CKŚ Centrum Korupcji Świętochłowickiej
 • W ckś skupia się wiele brudów, to istna puszka Pandory.
  Remonty, imprezki, itp...
  • jacy mieszkańcy- jacy radni takie mamy miasto-miasto biedy bezrobocia, śmierdzącego wysypiska i toksycznej kaliny
   a dotychczasowe inwestycje to tak jakby wziąć kobiete brudna zaniedbaną śmierdzącą ale z pomalowanymi paznokciami lub ustami
  • "... bo bez poparcia PiS-u nic u nas nie przejdzie.. ;-)...". Dalej "boli" ostatnia sesja Rady Miasta? Też się zastanawiam, jakim trzeba być niewdzięcznikiem, aby nie docenić trudu jaki włożył w rozwój czytelnictwa na Świonach, dyrygent pewnego siemia.., wróć: świętochłowickiego zespołu muzycznego? WSTYDŹCIE SIĘ ŚWIĘTOCHŁOWICZANIE! Czy macie serca z kamienia Ciekawe, czy lokalny "Zeus" za "TAKI NUMER" swoim zwyczajem "straci zaufanie" do radnych PiS-u A jak je straci (te "zaufanie"), to czy ROZKAŻE im (Tym Radnym z PiS) podać się do dymisji? Będą musieli posłuchać!!! W końcu z "Gromowładnym" nie ma żartów

copyright (c) 2013 - 2015 Przegląd Świętochłowicki     •     wszelkie prawa zastrzeżone     •     Regulamin portalu

Poprzez przesyłanie treści tekstowych, opinii, zdjęć i filmów oraz dodawanie komentarzy i postów, użytkownicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie tych treści na stronach portalu www.swietochlowicki.pl

Nawigacja

Nasza społeczność