Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział Zgoda
Grupa uczestników obozu organizowanego przez KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym młodzież katolicką.

 

KSM zostało powołane podczas krajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie w dniu 5 lutego 1934 r., która postanowiła ujednolicić jednostki wchodzące w jej skład. Decyzją Prezydium Zjazdu powołano na wzór włoski m.in. dwie organizacje młodzieżowe: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ), oba z siedzibą w Poznaniu. Obie organizacje prowadząc działalność religijną, kulturalno-oświatową, charytatywną i społeczno-patriotyczną pod hasłem “Budujmy Polskę Chrystusową” szybko przyciągnęły w latach trzydziestych rzesze nowych członków. Tuż przed wybuchem II wojny światowej obie organizacje liczyły ich łącznie ponad 250 tysięcy.

Po zakończeniu II wojny światowej komunistyczne władze PRL odmówiły ponownej rejestracji KSMM poza terenem archidiecezji poznańskiej i krakowskiej oraz KSMŻ na terenie całego kraju. Ostatecznie 7 lutego 1953 r. zdelegalizowano również KSMM, a członków organizacji działających w podziemiu represjonowano. Najdotkliwsze represje dotknęły członków KSMM – Michała Kowalika i Edwarda Chachlicę, których w procesie Kurii Krakowskiej skazano 27 stycznia 1953 r. na karę śmierci. Wyroki te zamieniono później na dożywocie, a skazani opuścili więzienie na mocy amnestii w roku 1956.

Pomimo delegalizacji organizacje kontynuowały swoją podziemną działalność. Spotkania członków organizacji prowadził m.in. ks. kard. Karol Wojtyła - wcześniejszy asystent KSMM w Niegowici, a następnie w parafii św. Floriana w Krakowie.

Reaktywacji związków dokonała 10 października 1990 r. Konferencja Episkopatu Polski, wydając dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską i nadając jej osobowość prawną kościelną. 12 lutego 1998 r. dokonano rejestracji stowarzyszenia KSM nadając mu również osobowość prawną cywilną. Obecnie stowarzyszenie liczy ok. 20 tys. członków zrzeszonych w ok. 1000 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych. Godłem stowarzyszenia jest stylizowany znak łączący symbolikę orła i krzyża na żółtym tle. Patronami stowarzyszenia są św. Stanisław Kostka i bł. Karolina Kózkówna.

KSM Zgoda parafii św. Józefa

W oddziale KSM działającym w dzielnicy Zgoda każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz akcji organizowanych dla wszystkich istnieją także tzw. sekcje. Każda zajmuje się konkretną pracą. Członkowie rozwijają w nich swoje umiejętności i pasje, mogą także w każdej chwili dodać nowe sekcje w zależności od potrzeb członków oddziału. Oto poszczególne sekcje wraz z ich krótkim opisem:

ADMINISTRACYJNA: Przedstawiciele tej sekcji dbają o porządek w salce Emaus. Organizują wielkie dni sprzątania czy upiększają salkę na święta.
MUZYCZNA: Członkowie grają na czym tylko się da! Ubogacają także msze św., spotkania, przedstawienia.
MODLITEWNA: Najbardziej uduchowiona sekcja w oddziale. Jej członkowie starają się pogłębiać wiarę poprzez modlitwę, adorację i mszę św.
LITURGICZNA: Jej przedstawiciele są odpowiedzialni za stronę liturgiczną: przygotowują czytania, śpiewają psalmy, uczestniczą w procesji z darami, prowadzą modlitwę wiernych. Opiekują się także sztandarem i wyszukują rozważania.
SPORTOWA: Specjalnością tej sekcji jest organizacja wyjść sportowych i zawodów.
TEATRALNA: Światła, kamera, akcja - to ich ulubione słowa! Członkowie tej sekcji zajmują się organizacją przedstawień (aranżują np. jasełka, misteria, czytają bajki dzieciom).

Wstąp do KSM!

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, między 18 a 30 rokiem życia, kto był członkiem juniorem lub odbył półroczny staż kandydacki i pragnie pełnić postanowienia niniejszego statutu. W szczególnych przypadkach władze Stowarzyszenia mogą skrócić okres stażu kandydackiego. Członkowie założyciele Stowarzyszenia, w tym oddziałów i kół, nabywają członkostwo zwyczajne bez stażu kandydackiego, winni jednak odbyć odpowiednie szkolenie organizacyjne. Członkiem juniorem Stowarzyszenia może być każdy, kto ukończył 16 lat, odbył co najmniej półroczny staż kandydacki i pragnie pełnić postanowienia niniejszego statutu. Kandydatem zaś może być każdy, kto ukończył 14 rok życia i pragnie realizować cele statutu.

By wstąpić w szeregi KSM można przyjść np. w piątek (godz. 18:00) do kościoła pw. św. Józefa w Świętochłowicach. Podczas Mszy św. młodzież z KSM bierze aktywny udział w liturgii, spotkasz ich w pierwszych ławkach.

Źródło: KSM Świętochłowice Zgoda

Więcej informacji znajduje się na podanej stronie: http://www.ksmzgoda.pl/

Poniżej przedstawiamy prezentację oddziału KSM Zgoda ;)


 

 

02-09-2014 3113

 

Komentując treści w portalu Świętochłowicki.pl użytkownicy akceptują regulamin i politykę prywatności portalu. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania treści niezgodnych z prawem lub regulaminem, naruszających dobre imię właścicieli lub redakcji oraz podszywających się pod zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

  • Powodzenia.

copyright (c) 2013 - 2015 Przegląd Świętochłowicki     •     wszelkie prawa zastrzeżone     •     Regulamin portalu

Poprzez przesyłanie treści tekstowych, opinii, zdjęć i filmów oraz dodawanie komentarzy i postów, użytkownicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie tych treści na stronach portalu www.swietochlowicki.pl

Nawigacja

Nasza społeczność