Tu zaszła zmiana... przewidziana? nieprzemyślana?

Tu zaszła zmiana... przewidziana? nieprzemyślana?

Maria Dąbrowska w opowiadaniu „Tu zaszła zmiana”, wykorzystując słowa Mickiewicza z wiersza „Sen”, pisząc o zmianach w wyglądzie Warszawy użyła sformułowania  „Tu zaszła zmiana w scenach mojego widzenia”. Na przestrzeni lat takie zmiany zachodzą w każdej gminie. Zatem Świętochłowice nie są tu wyjątkiem. Na pewno każdy z Czytelników patrząc na widokówki, zdjęcia z dawnych lat dokonuje subiektywnej oceny, czy danego obiektu, miejsca można żałować, czy do zmiany musiało dojść.

Jak to było z PZPR w Świętochłowicach

Jak to było z PZPR w Świętochłowicach

Dzieje świętochłowickiego Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na pewno czekają na swego dziejopisa. Zatem niech ten artykuł stanie się przyczynkiem do poszukiwań i dokumentowania działania organizacji, która miała tak znaczący wpływ na życie świętochłowiczan aż po rok 1989.

copyright (c) 2013 - 2015 Przegląd Świętochłowicki     •     wszelkie prawa zastrzeżone     •     Regulamin portalu

Poprzez przesyłanie treści tekstowych, opinii, zdjęć i filmów oraz dodawanie komentarzy i postów, użytkownicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie tych treści na stronach portalu www.swietochlowicki.pl

Nawigacja

Nasza społeczność