Ten balast ma potencjał - o śmieciach i nie tylko

Wczoraj w katowickim Euro Centrum na terenie Parku Naukowo-Technologicznego odbyła się konferencja poświęcona nowemu innowacyjnemu przedsięwzięciu, którego prototyp ma powstać w...  Świętochłowicach! Hasłem przewodnim mitingu prasowego było: Life Cogeneration.pl - ekologia, energia, oszczędność, innowacyjność.

 

Spotkanie przyciągnęło wielu zainteresowanych - nie tylko ekspertów, ale i młodych ludzi, którzy chcieli przekonać się, że śmieci "są w cenie".

 

Podczas spotkania zostały poruszone kluczowe kwestie problematyki zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych, a także idei rozproszonych źródeł energii. Ponadto został premierowo zaprezentowany projekt Life Cogeneration.pl - jeden z pięciu finansowanych przez Unię Europejską na wdrożenie nowych technologii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród zaproszonych gości głównymi postaciami wokół których skupiała się dyskusja byli: prezes firmy Invest Eko Arkadiusz Primus, docent Lidia Sieja z Instytutu Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych, współautorka Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz prezes katowickiego MPGK Andrzej Malara.

Coś z niczego?

Ważne słowa, które niosły się echem po sali to takie, że odpady są czymś, z czego da się jeszcze sporo pozyskać. Śmieci z potencjałem? Stwierdzenie wydaje się sprzeczne, ale okazuje się prawdziwe w swej istocie, bowiem energia czerpana z odpadów może być ekologiczną wizją przyszłości.

Jak wynika z obliczeń, przeciętny obywatel Unii Europejskiej co roku generuje 520 kg odpadów komunalnych. Aż 40% z tych pozostałości ma bardzo dobre właściwości paliwowe, co oznacza, że może być z nich uzyskiwana energia. Jednak ten potencjał wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. W Polsce najpowszechniejszym sposobem utylizacji odpadów pozostaje składowanie - nieekonomiczne i szkodliwe dla środowiska. Już teraz 83% odpadów jest składowanych, a według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami do 2020 roku  50% odpadów materiałowych powinniśmy poddać recyklingowi. Z tych zobowiązań będzie nas rozliczała Unia Europejska.

 

Aktualnie oddajemy tylko 10%, więc jest to stosunkowo niewiele. I tak dla przykładu w Niemczech czy Szwecji ten procent segregowanych odpadów wynosi 40. Wiemy, że potrzebna jest mobilizacja społeczeństwa, a mając ją, można osiągnąć cel: posiadać odzysk z energii odpadów.

Niepokój może budzić również skala osadów ściekowych generowanych podczas oczyszczania ścieków. Wytworzona w Polsce masa suchych osadów ściekowych w 2011 roku wyniosła 621 tys. Mg. Ich wykorzystywanie w rolnictwie staje się bardzo ryzykowne ze względu na coraz większą zawartość niebezpiecznych bakterii, hormonów, pasożytów i antybiotyków. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 zakłada całkowite zaniechanie składowania osadów, ograniczenie stosowania ich w rolnictwie (do 10%) i - co ważne - osiągnięcie ponad 50-procentowego poziomu unieszkodliwiania metodami termicznymi i odzysku energii.

Od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywał zakaz składowania odpadów o właściwościach paliwowych. Eksperci wspólnie doszli do wniosku, że nie możemy sobie pozwolić na przejściowe, proste technologie. Jeśli nie spełnimy wymogów, UE może nałożyć na nas kary, które będą dla nas sporym wydatkiem, większym niż budowa nowej technologii.

Obowiązki i nakazy: trzeba odzyskać energię z odpadów, a spadną opłaty za śmieci

Na przeciw ekonomicznym i ekologicznym uwarunkowaniom wychodzi rozwiązanie w ramach projektu Life Cogeneration.pl. To instalacja demonstracyjna do wysoko wydajnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie zagazowania innowacynjego paliwa formowanego z odpadów komunalnych i osadów ściekowych. Stworzenia tej prototypowej instalacji badawczej podjęła się katowicka firma Investeko S.A. wraz z zespołem polskich naukowców.


Pomysł wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w tym procesy zgazowania i kogeneracji. Zgazowanie pozwala na przekształcenie paliwa z odpadów w dobrej jakości paliwo gazowe, które w kogeneracji staje się efektywnym źródłem energii elektrycznej i cieplnej. Jednocześnie technologia w bezpieczny sposób ekologicznie zagospodarowuje odpady.

Projekt jest realizowany od 01.07.2013 r. i potrwa do 30.06.2017 r. Koszt całkowity tego trwającego cztery lata projektu Life Cogeneration.pl to 3 826 043 euro, z czego 1 756,718 euro stanowi wkład Komisji Europejskiej w ramach mechanizmu LIFE+, 1 581 046 euro to wkład Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała kwota to wkład własny partnerów - Invest Eko S. A i spółki Taktyk.

Instalacja składać się będzie z pięciu węzłów technologicznych:

1. Węzeł przygotowania paliwa formowanego
2. Węzeł zgazowania paliwa
3. Węzeł oczyszczania syngazu
4. Węzeł spalania gazu i produkcji energii
5. Węzeł oczyszczania gazów odlotowych


Udało nam się także uzyskać odpowiedzi, które są związane z instalacją Life Cogeneration.pl:

 

- W 2016 roku wejdzie w życie całkowity zakaz składowania odpadów, które można wykorzystywać jako paliwa. Na ile instalacja LIFE COGENERATION.PL może pomóc dostosować się do tych wymogów?

Arkadiusz Primus, prezes firmy Invest Eko - Instalacja LIFE Cogeneration.pl w swoich założeniach technologicznych i rynkowych ma zagospodarować właśnie te odpady których nie będzie można składować na składowiskach od 1.01.2016 r. Ma być przystępną cenowo polską technologią zagospodarowania energetycznego balastu z sortowni, który obecnie trafia na składowisko oraz z osadów ściekowych, których zagospodarowanie na cele rolnicze jest coraz bardziej wątpliwe ekologicznie.
Ma to być technologia uwzględniająca przede wszystkim nasze krajowe uwarunkowania gospodarki odpadami, a w szczególności nowy model oparty na mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu jaki wprowadziła ustawa "śmieciowa".

- Dla kogo szczególnie może być przydatna instalacja LIFE COGENERATION.PL?


Arkadiusz Primus, prezes firmy Invest Eko - Nasza technologia ma być przystępna i zostać wyskalowana dla zakładów gospodarki odpadami związków gmin i małych i średnich miast w Polsce. To właśnie one będą miały największy problem z zagospodarowaniem tych odpadów balastowych z sortowni oraz osadów z oczyszczalni ścieków. Jest to poważny problem większości obszaru Polski poza kilkoma ośrodkami miejskimi gdzie planowana jest budowa dużych systemowych spalarni odpadów komunalnych. Instalacja Life Cogeneration.pl ma być skuteczną odpowiedzią na ten problem, wpisując się jednocześnie w polskie realia rynkowe.

Podsumowaniem spotkania były słowa prezesa MPGK w Katowicach, który stwierdził, że takie instalacje nie stanowią zagrożenia, choć nie są jeszcze popularne. Dodatkowo prezes Invest Eko dodał, że po części energia, która będzie pozyskiwana to paliwo odnawialne, więc dodatkowo będziemy mieli wsparcie z odnawialnych źródeł energii. Projekt uzyskał akceptację UE, pozostaje nam czekać na efekt finalny. Być może już wkrótce będziemy mniej narzekać na śmieciowy balast, wokół którego nie cichną dyskusje.

Źródło: Invest Eko
Zdjęcia i opracowanie: Anna Janus

21-03-2014 5930

 


Life Cogeneration.pl Life Cogeneration.pl Life Cogeneration.pl Life Cogeneration.pl Life Cogeneration.pl Life Cogeneration.pl Life Cogeneration.pl Life Cogeneration.pl

Komentując treści w portalu Świętochłowicki.pl użytkownicy akceptują regulamin i politykę prywatności portalu. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania treści niezgodnych z prawem lub regulaminem, naruszających dobre imię właścicieli lub redakcji oraz podszywających się pod zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

 • Robi się coraz ciekawiej!
 • Słuchajcie, nie wiem dlaczego ale mam jakieś dziwne przeczucie że to spotkanie jest w pewnym sensie rodzajem czkawki odbijającej się po nieudanej sprawie budowy rudzkiej spalarni. Przeczucia nigdy mnie nie mylą. To nie przypadek że na sali nie było nikogo z UM czy z władz miasta. Invest Eko już się przewijała w temacie rudzkiej spalarni. Śmierdzi to wszystko aferą gospodarczą... TYLKO CZY KOMUKOLWIEK BĘDZIE SIĘ CHCIAŁO ODKRYĆ PRAWDĘ????
  • Weź przestań
  • Widocznie musi mieć jakieś uprzedzenia w stosunku do niego :D
  • Kiedyś dzwoniłam do niego, bo chciałam zorganizować imprezę dla uczniów jego szkoły. Pierwsze co wyszło z jego ust, to pytanie "...czy popieramy prezydenta?"!

   Od odpowiedzi uzależniał wszystko, a mnie ręce opadły.
 • aż dziw bierze, że wśród osób na tym spotkaniu nie pojawił się nikt z pewnego śląskiego klanu na literkę K - co to jest niekwestionowanym liderem w opanowywaniu śmieciowych interesów w regionie....
  • Oczywiście że jest apolityczny. Nie można mu w tym temacie niczego zarzucić. To naprawdę porządny dyrektor.
  • Dyrektor Kochana apolityczny? Koń by się uśmiał!
  • To było jakieś spotkanie czy jak?
  • raczej w to nie wierze, znam dyrektora z Kochana i raczej nie dopuściłby do polityki w swojej szkole
  • a skad te info????
 • A co robił dziś "Balast" w postaci dwóch bezradnych wawrzyczka i migonia w I LO jakim prawem w szkole uprawia się politykę, padały kłamliwe stwierdzenia że wawrzyczek jest sponsorem.

  Proszę o wyjaśnienie sprawy i wyciągnięcie konsekwencji, to skandal aby te osoby siały propagandę na sesji ich nie widać żadnych inicjatyw tylko ataki na polecenie szefa.

  Idą wybory i chcą się wybielić kosztem młodzieży skandal!

copyright (c) 2013 - 2015 Przegląd Świętochłowicki     •     wszelkie prawa zastrzeżone     •     Regulamin portalu

Poprzez przesyłanie treści tekstowych, opinii, zdjęć i filmów oraz dodawanie komentarzy i postów, użytkownicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie tych treści na stronach portalu www.swietochlowicki.pl

Nawigacja

Nasza społeczność